Resevillkor

Bokningsvillkor

Alla bokningar, ändringar och avbokningar måste ske skriftligt. Våra priser är per person i svenska kronor (SEK) eller norska kronor (NOK) och inkluderar skatter och eventuell moms. Authentic Scandinavia garanterar att det inte blir några ändringar i priset på bekräftade resor. En detaljerad lista på allt som är inkluderat i resans pris specificeras under varje resa som visas på hemsidan. Extra utgifter som tillkommer under resans gång, till exempel från minibaren på hotellen och eventuella telefonavgifter måste betalas på plats på hotellet / annan leverantör före avresa.

Ändringar på bekräftad bokning

Ändringar på bekräftade resor som innebär ändringar på någon av de bekräftade tjänsterna kostar SEK 400 i ombokningsavgift. Denna kostnad gäller varje gång en ändring görs på bokningen. Det tillkommer ingen ombokningsavgift om man lägger till tjänster eller övernattningar i början eller slutet av resan.

Återbetalning och oanvända tjänster

Efter avresan eller inom 24 timmar före avresan gäller följande: Ingen återbetalning av avbokade eller ändrade researrangemang, ingen ändring eller utbyte av tjänster. Oanvända tjänster återbetalas ej.


Betalnings- och avbokningsvillkor

Följande betalningsvillkor, avbokningsfrister och återbetalningsvillkor gäller:

 Resor på egen hand (förutom undantagen listade nedan)

Betalningsvillkor:
10% anmälningsavgift vid bokning. Slutbetalning 65 dagar före avresa.

Avbokning:
Över 30 dagar före avresa – anmälningsavgiften återbetalas ej.
30 - 15 dagar före avresa – 50% av resans pris återbetalas ej.
14 - 0 dagar före avresa 100% av resans pris återbetalas ej.

→ Hurtigruten kryssningar

Betalningsvillkor:
25% anmälningsavgift vid bokning. Slutbetalning 95 dagar före avresa.

Avbokning:
Över 90 dagar före avresa – anmälningsavgiften återbetalas ej.
89 - 60 dagar före avresa – 50% av resans pris återbetalas ej.
59 - 30 dagar före avresa - 75% av resans pris återbetalas ej.
29 – 0 dagar före avresa - 100% av resans pris återbetalas ej

 Havila kryssningar

Betalningsvillkor:
20% anmälningsavgift vid bokning. Slutbetalning 65 dagar före avresa.

Avbokning:
Över 45 dagar före avresa – anmälningsavgiften återbetalas ej.
45 - 0 dagar före avresa – 100% av resans pris återbetalas ej.
 

Om du har några frågor angående avbokningsvillkor för en specifik resa, kontakta gärna en av våra resespecialister för att få en full översikt.

Alla avbokningar måste göras skriftligen till info@authentic-scandinavia.com

Giltigt datum för avbokning räknas som då Authentic Scandinavia mottog den skriftliga avbokningen under vår kontorstid: måndag-fredag kl. 09.00-17.00.

Pass, visum, tull, valuta och hälsobestämmelser

Resenären är själv ansvarig för att kontrollera och införskaffa nödvändiga resedokument inför resan, såsom giltigt pass, visum, vaccinationskort med mera. Vi rekommenderar en noggrann undersökning av tull- / tullbestämmelser och valutaregler för respektive destination. Observera att dina passuppgifter krävs för alla bokningar som inkluderar kryssningar (övernattningskryssningar samt alla kryssningar med Hurtigruten).

Reseförsäkring

Authentic Scandinavia rekommenderar att ni tar ut en reseförsäkring när ni bokar en resa och att försäkringen inkluderar avbeställningsskydd.
Authentic Scandinavia kan inte hållas ansvarig vad gäller förlust av bagage eller andra personliga ägodelar, personskada, olycka eller sjukdom. Vid personskada, olycka eller sjukdom är Authentic Scandinavia inte skyldig att göra någon återbetalning skulle resan delvis eller helt avbokas.

Avbokning av Authentic Scandinavia

Vid en force majeure-liknande händelse förbehåller sig Authentic Scandinavia rätten att ställa in resan. Authentic Scandinavia kommer då att återbetala kostnaden för resan men är inte ansvarig för ytterligare eventuella omkostnader.

Authentic Scandinavias ansvar

Authentic Scandinavia har som förmedlare av resetjänster ansvar att välja alla tjänster noggrant och att organisera resan på bästa möjliga sätt. I det osannolika fallet att tjänsten inte kan genomföras helt på grund av fel av Authentic Scandinavia förbehåller sig Authentic Scandinavia rätten att tillhandahålla likvärdig tjänst som kompensation/ ersättning. I detta fall accepteras inte krav på ytterligare skadestånd. Om ett avtalsbrott har begåtts och kunden erfar förlust eller skada kvarstår Authentic Scandinavias direkta ansvar, förutsatt att överträdelsen inte har orsakats av force majeure eller uppträdandet hos kund eller medresenär, och att det är fråga om ett icke-utförande av utlovad tjänst eller en förändring av tjänster till ett mindre värde än tjänsten som har överenskommits i det ursprungliga avtalet. Denna skyldighet är begränsad till summan av den överenskomna kostnaden för resan. 

Leverantörerna av de olika tjänsterna är personligen ansvariga mot kunden, i de fall då tjänsten ej utförts till belåtenhet, till fullo eller som var förväntat.
Ansvaret hos varje bussbolag, taxi, rederier eller annat transportbolag som kontrakterats av Authentic Scandinavia för att utföra tjänster under en resa lyder under lagar och allmänna villkor i näringslivet samt avtalsförpliktelser.
Eventuella klagomål skall, om möjligt, tas upp direkt med leverantören på plats. Authentic Scandinavia skall också meddelas direkt. I de fall då klagomålet inte kan lösas på plats skall Authentic Scandinavia motta en skriftlig reklamation inom 30 dagar efter resans avslut. Authentic Scandinavia kommer att hjälpa till med kontakten med leverantören och verka för bäst möjliga lösning. Senare klagomål kan inte tas i beaktning.

Aktiviteter

En del av våra paketresor innehåller aktiviteter som hundspann, frivilliga tilläggsaktiviteter som att vandra på glaciärer, snöscooter safaris, isfiske med mera. För dessa bokningar agerar Authentic Scandinavia endast som en mellanhand mellan leverantör och kund, därmed kan Authentic Scandinavia aldrig hållas ansvarig för personskada, förlust eller olycka som inträffar i samband med dessa aktiviteter.

Godkännande

Genom att betala sin anmälningsavgift/slutbetalning godkänner kunden de allmänna resevillkor som finns listade i detta dokument, dessa verkar som ett kontrakt mellan Authentic Scandinavia och kund.

Integritetspolicy

Vi efterfrågar personlig information när en bokningsförfrågan görs såsom namn, nationalitet, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall kopior på passet (till exempel i samband med visumansökan till Ryssland). Denna information är nödvändig för att vi ska kunna boka och bekräfta din resa. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte och kommer ej att delas med andra parter förutom de leverantörer som begär informationen i samband med bokningen (hotell med mera).

Den personliga informationen kommer inte att säljas eller delas, och din e-postadress kommer inte att skickas vidare.

Mottagen information i samband med bokning sparas i vårt aktiva kundregister i 3 år enligt kraven av bokföringslagen (regnskapsloven) i Norge.

Information som vi måste spara enligt lagen om offentlig förvaltning blir sparad i upp till 5 år, enligt kraven av bokföringslagen (regnskapsloven) i Norge. Alla passkopior kommer att raderas så snart en visuminbjudan har mottagits. 

Vi behandlar all data enligt General Data Protection Regulation (GDPR) och alla gällande regler. Du kan begära tillgång till och be om förflyttning av din personliga information, du kan även begära korrigering och radering* av informationen. (*förutom information vi mottog i samband med bokning som måste sparas i vårt aktiva kundregister i 3 år enligt bokföringslagen (regnskapsloven) i Norge.

Det går att överklaga till Datatilsynet vid överträdelse av reglerna.
 

Till Reseinformation →