Resevillkor - Upplevelser

Bokningsvillkor

Enstaka upplevelser / aktiviteter som erbjuds av Authentic Scandinavia kan bokas här. Upplevelsen måste betalas vid bokningstillfället, betalningen kommer att reserveras på ert betalkort men kommer först att dras efter vi har bekräftat det ni har bokat. Om vi inte kan bekräfta bokningen på grund av platsbrist, kommer den reserverade summan att återgå till fullo om ni inte accepterar alternativet vi erbjuder. Kostnaden dras i svenska kronor (SEK) eller norska kronor (NOK) och inkluderar eventuella skatter och moms.

Avbokning

Alla avbokningar måste göras skriftligen till info@authentic-scandinavia.com. Giltigt datum för avbokning räknas som då Authentic Scandinavia mottar den skriftliga avbokningen under kontorstid: måndag-fredag kl. 09.00-17.00.

Följande avbokningskostnader gäller:

  • Över 35 dagar före aktiviteten – full återbetalning

  • Mellan 35 - 0 dagar före aktiviteten – 100% avbokningskostnad

Resedokument & biljetter

Resedokumenten kommer att skickas till din angivna e-postadress. Det är viktigt är att du skriver ut samtliga handlingar och tar med dig på resan som bevis på att aktiviteten är betald.  

Reseförsäkring

Authentic Scandinavia rekommenderar att ni tar ut en lämplig reseförsäkring och att försäkringen inkluderar avbeställningsskydd. Authentic Scandinavia kan inte hållas ansvarig för förlust av bagage eller andra personliga ägodelar, för personskada, olycka eller sjukdom. I händelse av personskada, olycka eller sjukdom är Authentic Scandinavia inte skyldig att återbetala kostnaden om resan blir helt eller delvis inställd.  

Avbokning av Authentic Scandinavia

Vid en force majeure-liknande händelse förbehåller sig Authentic Scandinavia rätten att ställa in resan. Authentic Scandinavia kommer då att återbetala kostnaden för resan men är inte ansvarig för ytterligare eventuella omkostnader.

Authentic Scandinavias ansvar

Authentic Scandinavia agerar som en agent för aktivitetsleverantörerna, därmed kan Authentic Scandinavia under inga omständigheter vara ansvariga för personskador, förlust eller olycka som har orsakats av deltagande i sådan aktivitet.

Leverantörerna av de olika aktiviteterna eller tjänsterna är personligen ansvariga mot kunden, i de fall då tjänsten eller aktiviteten ej utförts till belåtenhet, till fullo eller som förväntat.
Ansvaret hos varje bussbolag, taxi, rederier eller annat transportbolag som kontrakterats av Authentic Scandinavia för att utföra tjänster under en resa lyder under lagar och allmänna villkor i näringslivet samt avtalsförpliktelser.

Eventuellt klagomål måste skriftligen skickas till Authentic Scandinavia. Om klagomålet inte kan lösas på plats måste Authentic Scandinavia motta ett skriftligt klagomål inom 15 dagar efter aktivitetens eller tjänstens avslut. Senare klagomål kan inte tas i beaktning.

Godkännande

Genom att slutföra betalningen godkänner kunden de allmänna resevillkor som finns listade i detta dokument, dessa verkar som ett kontrakt mellan Authentic Scandinavia och kund.

Integritetspolicy

Vi efterfrågar personlig information när en bokningsförfrågan görs såsom namn, nationalitet, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall kopior på passet (till exempel i samband med visumansökan till Ryssland). Denna information är nödvändig för att vi ska kunna boka och bekräfta din resa. Informationen kommer inte att användas i något annat syfte och kommer ej att delas med andra parter förutom de leverantörer som begär informationen i samband med bokningen (hotell med mera).

Den personliga informationen kommer inte att säljas eller delas, och din e-postadress kommer inte att skickas vidare.

Mottagen information i samband med bokning sparas i vårt aktiva kundregister i 3 år enligt kraven av bokföringslagen (regnskapsloven) i Norge.

Information som vi måste spara enligt lagen om offentlig förvaltning blir sparad i upp till 5 år, enligt kraven av bokföringslagen (regnskapsloven) i Norge. Alla passkopior kommer att raderas så snart en visuminbjudan har mottagits. 

Vi behandlar all data enligt General Data Protection Regulation (GDPR) och alla gällande regler. Du kan begära tillgång till och be om förflyttning av din personliga information, du kan även begära korrigering och radering* av informationen. (*förutom information vi mottog i samband med bokning som måste sparas i vårt aktiva kundregister i 3 år enligt bokföringslagen (regnskapsloven) i Norge.
Det går att överklaga till Datatilsynet vid överträdelse av reglerna.

 

Till Reseinformation →