2024 pris för resor 2025! Visa resor.

Visum och Pass

Behöver jag visum för Skandinavien, Finland, Island eller de Baltiska staterna?

För att resa till Estland, Lettland och Litauen behöver svenska medborgare ett pass eller nationellt id-kort som är giltigt under hela resan. Det behövs inget visum. Till övriga nordiska länder gäller passfrihet för svenska medborgare men du måste kunna styrka din identitet och medborgarskap med ett id-kort, pass eller körkort. För medborgare från andra länder rekommenderar vi att man frågar om de gällande inresebestämmelserna på respektive lands ambassad.
 

Till Reseinformation →